Mestá a kultúra

Mestá a kultúra

Každý kút Slovenska má osobité čaro, svoje kultúrne dedičstvo.

 

Návštevníci sa takmer v každom meste či obci dotknú histórie Slovenska, prehliadky miest môžu vhodne kombinovať s návštevou napr.:

-    vínnej cesty (Malokarpatská oblasť, Tokajská oblasť)

-    gotickej cesty (Spišsko-gemerská oblasť)

-    jaskýň (Domica, Gombasecká a Ochtinská aragonitová jaskyňa)

-    drevených kostolíkov a múzeí (Oravský skanzen, Múzeum liptovskej dediny)


Potrebujete viac informácií?

Čo Vás zaujíma?


DoplnťeZadali ste málo znakov DoplnťeNesprávne údaje DoplnťeNesprávne údaje   DoplnťeZadali ste málo znakov