Jaskyne

Jaskyne

Na Slovensku je známych vyše 3 800 jaskýň. Najrozsiahlejší je systém Demänovských jaskýň v Nízkych Tatrách dlhý asi 24 km. Bilaterálny slovensko-maďarský projekt Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu bol zaradený do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

 

Na Slovensku je verejnosti sprístupnených zatiaľ 12 jaskýň:

Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Bojnická hradná jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa.


Potrebujete viac informácií?

Čo Vás zaujíma?


DoplnťeZadali ste málo znakov DoplnťeNesprávne údaje DoplnťeNesprávne údaje   DoplnťeZadali ste málo znakov